Este blog non publicará comentarios contra a dignidade das persoas ou do seu traballo.

Biblioteca "Fiz Vergara Vilariño"

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Nova normativa relativa ao empréstito de libros de lectura obrigatoria:

A biblioteca é un fondo de recursos para toda a comunidade educativa. Por iso, para que todos poidamos facer un uso óptimo e axeitado da mesma, é moi importante respetar e cumprir as datas de devolución dos fondos.

Lémbrase que:

- Os libros empréstanse durante quince días.
- A data de devolución poderase ampliar outros quince días acudindo á biblioteca e solicitando a renovación.
- Non se renovará a data de devolución aos libros de lectura obrigatoria de castelán ou galego dos que non exista un exemplar para cada alumno.
- Só se emprestarán libros aos alumnos do curso que o teñen como lectura obrigatoria.
- Non se emprestará ningún material a nome doutra persoa (irmáns, amigos…..)
- Cando un libro de lectura obrigatoria de castelán ou galego se devolva despois do prazo establecido, a biblioteca non emprestará o seguinte libro de lectura obrigatoria a ese alumno.

No hay comentarios: